Update bazy danych 1.0.AD

Aktualizacja bazy danych 1.0.AD:

  • Tip Start – włączenie lub wyłączenie funkcji Tip Start.
    Tip Start to funkcja, która umożliwia kierowcy uruchomienie silnika poprzez obrócenie kluczyka do pozycji Start, a następnie zwolnienie go zamiast trzymania go w pozycji Start. Sterownik silnika przejmuje wówczas kontrolę nad procesem rozruchu silnika, aby zapewnić odpowiednią prędkość obrotową silnika i zwolnić rozrusznik we właściwym momencie.
  • Aktywacja modułu HFM – fabrycznego modułu bluetooth w samochodach z Radio MyGIG uConnect 430/430N
Posted in Nowości.