Procedura Osiowanie Proxi – Proxi Configuration Alignment

Kiedy należy wykonać procedurę Osiowanie Proxi – Proxi Configuration Alignment?
 • Osiowanie Proxi – Proxi Configuration Alignment musi być wykonana po zmianie konfiguracji pojazdu w module BCM lub kiedy zamontowano w pojeździe nowy moduł.
 • Jeśli licznik przebiegu miga na zestawie wskaźników oznacza to, że jeden lub więcej modułów w samochodzie ma niezgodną konfigurację lub w samochodzie wykryto dodatkowy moduł, który nie jest aktywowany w konfiguracji pojazdu. Jest to znak, że należy wykonać procedurę Osiowanie Proxi.
Co wykonuje ta procedura?

Osiowanie Proxi – Proxi Configuration Alignment kopiuje bieżącą konfigurację pojazdu z modułu BCM do wszystkich pozostałych modułów w pojeździe.

Wymagany jest interfejs wspierający sieć CAN-MS / IHS, np. OBDLink MX bluetooth, Vscan STN1170 USB lub inny oparty na chipach STN1170 / STN2120.

W jakich pojazdach wykonasz procedurę Osiowanie Proxi – Proxi Configuration Alignment oprogramowaniem Appcar DiagFCA?
 • Chrysler 200 UF
 • Jeep Cherokee KL
 • Jeep Renegade
 • Jeep Compass MP
 • Dodge Dart
 • Alfa Romeo Stelvio
 • Alfa Romeo Giulia

Osiowanie Proxi – Proxi Configuration Alignment: krok po kroku

Step 1: Wybierz procedurę „Proxi Configuration Alignment” na zakładce Programowanie, uważnie przeczytaj opis i kliknij Uruchom.

 

Step 2: Poniższa tabela przedstawia aktualny stan konfiguracji Proxi dla wszystkich modułów w samochodzie.

Legenda:
 – tak
 – nie
 – nie używany

Appcar Proxi Configuration Alignment

Appcar Proxi Configuration Alignment

 

Step 3: Kopiowanie i zapisywanie konfiguracji w poszczególnych modułach. To może potrwać kilka minut.

Appcar Proxi Configuration Alignment

Appcar Proxi Configuration Alignment

 

Step 4: Wykonaj uważnie procedurę opisaną na ekranie. To bardzo ważny krok, sieć i moduły w pojeździe muszą na chwilę zostać uśpione.

Appcar Proxi Configuration Alignment

Appcar Proxi Configuration Alignment

 

Step 5: Sprawdź, czy wszystkie moduły zaakceptowały nową konfigurację.

Dlaczego moduł może nie zaakceptować konfiguracji?

 • W ustawieniach konfiguracji są niewłaściwe dla danego modułu dane.
 • Interfejs nie wspiera sieci CAN-MS / IHS – zapis nie powiedzie się w żadnym z modułów w tej sieci. Należy użyć właściwego interfejsu.
 • Błąd zapisu – spróbuj ponowić procedurę i zapis Proxi w module, który nie przyjął ustawień.

 

Step 6: Wyczyść kody błędów DTC we wszystkich modułach – we wszystkich modułach będą kody błędów związane z konfiguracją pojazdu.

Wskazówka: Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu ACC, aby usunąć kody błędów DTC w modułach ABS i EPS, jeśli kody DTC nie zostały usunięte w położeniu RUN.

 

Jeśli Osiowanie Proxi nie powiedzie się po zmianie ustawień konfiguracji Proxi, spróbuj ustawić oryginalne ustawienia konfiguracji Proxi w module BCM.

Niepoprawne wykonanie tej procedury może wpłynąć na wadliwe działanie pojazdu.